شنبه 18 ارديبهشت 1400
 انتخاب وب سایت

مجتمع آموزشی فرهنگی رامسر

توجه به امکاناتی رفاهی برای خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی نیز مورد توجه خاص بوده است. مجتمع آموزشی فرهنگی رامسر همواره در این زمینه پیشتاز بوده است و به همین دلیل به عنوان مجتمع نمونه در ستاد و اسکان نوروزی سال 89، 90 و 91 انتخاب شده است