شنبه 18 ارديبهشت 1400
 انتخاب وب سایت

معاون اداری و مالی

نام و نام خانوادگی:  هادی یزدی
مدرک تحصیلی:  دانشجوی مقطع دکتری
رشته تحصیلی:  حسابداری
آدرس پست الکترونیک:  h-yazdi@iau-arak.ac.ir

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی:

-          اخذ کارشناسی حسابداری از واحد اراک

-          اخذ کارشناسی ارشد حسابداری از علوم تحقیقات تهران

-          دانشجوی حسابداری مقطع دکتری

 

سوابق آموزشی و پژوهشی:

  -         عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سال 1383

-          تدریس دروس تخصصی رشته حسابداری

  -        تالیف کتاب اصول حسابداری 1 در سال 1385

  -        تالیف کتاب اصول حسابداری 2 در سال 1388

  -        تالیف کتاب حسابداری میانه 2 در سال 1389

  -          ویرایش علمی کتاب حسابداری میانه 1

-          ویرایش علمی کتاب حسابداری مالی

-          برگزاری کارگاه های آموزشی حسابداری پیمانکاری در واحد اراک

-          آموزش دوره های تخصصی اعتبارات اسنادی و روش های هزینه یابی کیفیت

-          شرکت در اولین و دومین کنفرانس بین المللی پیش گیری از تقلب و سوء استفاده مالی

-          شرکت در دومین کنفرانس بین المللی مشاوران و مدیران مالی

-          شرکت در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات

   مقاله ISI:   Investigating the role of conservative accounting in reducing company bankruptcy risk

 

سوابق اداری و اجرایی:

  -        مدیر گروه آموزشی بانکداری دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 1383

-        سرپرست حوزه اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

  -        مدیر کل امور مالی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سال 1384

-         عضو انجمن حسابداران خبره ایران

-         پذیرش در کانون کارشناسان رسمی دادگستری

-          عضو اجرایی همایش ملی چالشها و ضرورت های تحول اداری

-          عضو اجرایی همایش ملی ادب، ایثار و شهادت

-          عضو اجرایی همایش ملی عفونت های ویروسی

-          عضو اجرایی همایش ملی مقابله با بیان زایی

-          عضو اجرایی همایش منطقه های امیرکبیر، اصلاحات، آراء و اندیشه ها

-          عضو اجرایی همایش منطقه های عفونت های بیمارستانی

-          عضو کمیسیون بودجه منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی

-          عضو کمیته اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

-          عضو کمیته اتوماسیون دانشگاه آزاد اسلامی اراک

-          عضو کمیته تجهیز و تامین کالای دانشگاه آزاد اسلامی اراک

-          رییس شورای اداری و مالی استان مرکزی

-          عضو کارگروه تخصصی آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی اراک

-         رییس کمیته دادرسی اداری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اراک

-         دبیر کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

-         دبیر کمیسیون معاملات استان مرکزی

-         عضو کمیته تجدید نظر تخلفات اداری کارکنان استان مرکزی

-        عضو کارگروه تخصصی حسابرسی و بررسی های مالی و بودجه های استان مرکزی