شنبه 18 ارديبهشت 1400
 انتخاب وب سایت

معرفی رییس اداره خدمات

 
نام و نام خانوادگی: مهدی مبارک آبادی
تحصیلات: کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی: علم اطلاعات- مدیریت اطلاعاتی
 
سوابق کاری

مدیر پژوهش دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

 

شرح برخی از فعالیت ها

  •